Cavadova T.M.,Ağayev M.M.-Ekoloji cəhətdən çətin şəraitdə işləyən xəstələrdə ST yüksəlməsi ilə kəskin koronar sindromun müalicəsində dərman və mexaniki reperfuziyanın təsirlərinin müqayisəli xüsusiyyətləri.

2023-09-22

Heparinin kompleks istifadəsinin klinik və hemodinamik effektivliyi öyrənilmiş, Cysc To-Mac, propranolol (obzidan), fosinopril (monopril) və PCI; Ekoendotoksikoz (AMP) ilə ürək  hemodinamikası və kardiohemodinamikası Mİ-nin kəskin mərhələsində və onun gedişatında ekoloji cəhətdən gərgin şəraitdə işləyən xəstələrin kliniki gedişatı üzrə ayrı-ayrılıqda PCI aparılmışdır.

Cavadova T.M.,Ağayev M.M.       


Paylaş: